מתי מתאים לך להתחיל?

מפגש ראשון:

08/03/2023

מפגשים נוספים:

15/03/2023

22/03/2023

ימי ד׳

בוקר 10:00-12:30

מקומות אחרונים

מפגש ראשון:

06/03/2023

מפגשים נוספים:

13/03/2023

20/03/2023

ימי ב׳

בוקר 10:00-12:30

מקומות אחרונים

מפגש ראשון:

03/05/2023

מפגשים נוספים:

10/05/2023

17/05/2023

ימי ד׳

ערב 17:30-20:00

לא יכול/ה לבחור מועד / יש לי שאלה נוספת

לצפייה בהמלצות הכתובות - יש ללחוץ על אחת מהן: